Anmälningsvillkor

För att anmäla dig, måste du läsa anmälningsvillkoren och godkänna dem.

Anmälan

Anmälan är bindande. Detta betyder att du är betalningsskyldig när du har anmält dig till någon av våra kurser, även om du sedan upptäcker att du inte kan utnyttja ditt brons- silver- guld eller vip-kort.

Under 18 år

Om du är under 18 år måste du ha målsmans tillstånd för att registrera dig. Genom att godkänna köpvillkoren och genomföra din anmälan intygar du att du har målsmans tillstånd. Vi hälsar er föräldrar välkomna till dansskolan för att göra en fullständig anmälan. Anmälan kan även göras via hemsidan under förutsättning att det sker tillsammans med en förälder. Uppge målsmans personnummer men i övrigt barnets uppgifter. Det är mycket viktigt att målsman skriver i meddelandet att: ”Härmed godkänner jag att mitt barn dansar på Adrianas Danshus (termin + år) ”.

Betalning

Kursavgiften betalas in på BG: 700-2744 (glöm inte skriva ditt för och efternamn samt klasskod för de klasser du är anmäld till).
Betalning skall göras i slutet av den månad du anmäler dig. Detta med undantag för anmälningar i augusti, där skall betalningen vara gjord senast en vecka innan kursstart.
Betalning kan även göras kontant eller med bankkort på plats i receptionen.

Kvitto på inbetald avgift skall visas upp vid första lektionstillfället.
När betalning är registrerad hos oss får du ett medlemskort. Detta skall visas upp vid varje lektionstillfälle.

När du har anmält dig till en kurs måste du betala hela avgiften.
Vid försenad inbetalning debiteras 50:- i påminnelseavgift vid varje skriftlig betalningspåminnelse. Efter den andra påminnelsen skickas ärendet vidare till inkasso.

Återbetalning

Återbetalning görs vid långvarigt hinder så som sjukdom, skada mm. och måste styrkas med läkarintyg. Vi återbetalar återstående pengar fr o m det datum intyg lämnas in.

OBS: Det går att uppgradera ex sitt Bronskort till ex Silverkort men inte att nedgradera sig från ex Silverkort till ex Bronskort.

Övrigt

Elevföreställning

Varje termin har vi på Adrianas Danshus en elevföreställning. Detta innebär att alla kurser (förutom klasser med pardanser) lägger mer fokus på denna i slutet av terminen. Då arbetar man istället mer fokuserat på en koreografi och gör denna så bra som möjligt för att sedan visa upp på scen. Man diskuterar även scenkläder, smink och liknande tillsammans med sin lärare inför detta.

Elevföreställningen är frivilliga att vara med på som elev på dansskolan. Man måste därför inte uppträda på scen om man inte vill, men självklart hoppas vi att så många som möjligt vill medverka. Detta är en uppskattad tradition på dansskolan som många av våra elever tycker är både rolig och givande.

Tider

Se kurstarter, tider och dagar på menyn.
Adrianas Danshus förbehåller sig rätten att ändra tid och lärare om så blir nödvändigt.

Byte mellan kurser

Byten mellan kurser kan bara ske via receptionen senast två veckor efter kursstart.

Missade lektioner

Om du har missat lektioner kan du ta igen dem på ordinarie terminskurser under pågående termin, i mån av plats.

OBS!

Lämna inga värdesaker i omklädningsrummen. Du ansvarar själv för dina tillhörigheter.